תשריט לדרך 71 קטע צומת נבות עד צומת בית השיטה

תוכנית ג/ 11159

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תשריט לדרך 71 קטע צומת נבות עד צומת בית השיטה
מספר: ג/ 11159
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
8.1 הרחבת דרך 71 לדו-מסלולי, שני נתיבים לכל כיוון
8.2 שיפור התוויה אופקית באזור צומת גדעונה .
8.3 הסדרת דרכי שרות, דרכים חקלאיות, דרך אזורית, מעברים חקלאיים, צמתים ומחלפים למניעת הפרעה בדרך הראשי והפרדת תנועות.
8.4 שינוי תוואי דרכים מס' 675 ו - 717 וחיבורן במחלף יששכר.
5. קביעת קו בניין עפ"י המסומן בתשריט
6. שינוי יעוד קרקע מייעוד חקלאי לדרך

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועבית השטה

תיאור המיקום:
תשריט לדריך 71 קטע צומת נבות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20537חלק9, 12, 14-15
20572חלק916
20577חלק1-2
20578חלק8, 2722-26
20579חלק1417-18, 21, 24
20592חלק2
20593חלק21, 54, 64
20741חלק2, 5, 10
20851חלק16
20852חלק8
23080חלק4, 12-16, 18
23081חלק26, 3412, 19, 27, 30, 35-36
23082חלק14, 18-21, 30
23083חלק6-7, 9-12
23085חלק111113, 123-124, 142, 161
23086חלק104-10676-80, 82, 125
23100חלק66
23101חלק2918, 31
23103חלק36-37
23106חלק23-24, 26, 28
23110חלק24
23119חלק22, 28-29
23120חלק26, 36, 40-41
23121חלק8661-64, 88
23122חלק11, 1512, 14, 17
23123חלק1, 26, 28, 49, 51, 54, 62, 71, 73
23129חלק7, 18, 20, 26-27
23157חלק144, 9-10, 13
23161חלק13, 17-18, 21, 23
23162חלק229, 20-21, 23, 25
23163חלק132, 140, 149-150, 153
23164חלק50, 5534, 36, 45-46, 49, 52
23170חלק14, 45, 58
23171חלק8, 38, 41, 47, 62, 73, 79, 82-83
23173חלק11, 13
23176חלק19
23177חלק69, 81, 83
23178חלק18, 32, 34, 38, 42-47
23179חלק2815, 27
23185חלק37-38, 4612, 23, 27-29, 31, 33-35, 40, 42
23187חלק15-166, 14, 17, 20
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1759קבוץ גבעשינוי
תוכניתג/ 5609חניון נופש וספורט - גבעת יזרעאלשינוי
תוכניתג/ 4508חלוקת מגרשים מחדששינוי
תוכניתג/ 5645כביש עוקף בית אלפאשינוי
תוכניתג/ 8184מושב כפר יחזקאלשינוי
תוכניתג/ 4322חלוקה מחדש בעין חרודשינוי
תוכניתג/ 9951תיחום שטח הפיתוח לבית השיטה - גלבועשינוי
תוכניתג/ 8451פארקיון, גבעשינוי
תוכניתג/ 5119מרכז אזורי חינוכי, קיבוץ חלוציםשינוי
תוכניתג/ 2047עין חרוד תל יוסףשינוי
תוכניתג/ 6792יעוד שטחים לספורט הרכיבה -חרודשינוי
תוכניתג/ 5722מפעלים אזוריים הגלבועשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים21/06/2009תאריך פרסום בעיתון: 17/06/2009. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/06/2009. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 19/06/2009. עיתון: כל אל ערב.
פרסום תכנית לדחייה ברשומות17/06/2009תאריך פרסום: 17/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5965. עמוד: 4419. שנה עברית: התשסט .
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט13/05/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות27/01/2009
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/12/2006
פרסום להפקדה ברשומות24/12/2006תאריך פרסום: 24/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5607. עמוד: 951. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים22/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 17/12/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט21/11/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/11/2006
החלטה בדיון בוולק"ח03/07/2006
החלטה בדיון בהפקדה26/02/2001
קבלת תכנית31/01/1999
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית
נוסח הודעה בערבית בדבר דחיית תכנית