תשריט למחלף גולני

תוכנית ג/ 11324

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תשריט למחלף גולני
מספר: ג/ 11324
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
שינוי הסדרי תנועה: מיחלוף והפרדה מפלסית לפתרון בעיות תחבורתיות (קיבולת) בצומת גולני.
הגדרת השטחים הנדרשים לצורך הקמת מחלף.
שינוי יעוד משטח חקלאי, שטח ציבורי פתוח למחלף גולני דרכים 77 ו- 65.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתון
צפוןהגליל המזרחי

תיאור המיקום:
דרך מס' 77/65 מחלף גולני

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15142חלק28-406-8, 11-12, 15-22, 25, 27, 42-44, 50
15152חלק1-3, 38-40
15153חלק91-6, 8, 10
15154חלק2, 551, 3-8, 16-24, 47, 50, 54, 56
15225חלק1-9, 12, 26-38, 40-42, 45, 47-52, 54-63, 66, 75-76, 78, 86-88, 90-106, 112-113, 116-119, 121-122, 124-128, 130, 13410-11, 13, 16-18, 39, 43-44, 53, 64-65, 67, 77, 79, 89, 107, 111, 115, 120, 123, 129
15226חלק1-45, 56, 59, 70, 114-116, 120-121, 12746-50, 57, 60, 64-69, 71, 117-119
15229חלק26-31, 36-38, 94, 100
15230חלק727-8, 10-13, 33-35, 64, 66, 69
15231חלק4027-39, 42-44, 48
15232חלק106-107101, 105
15234חלק60, 6325-36, 58
15237חלק1, 40-412-6, 32-33, 36, 39, 42
15242חלק1-23-8, 93
16617חלק60, 62
16619חלק47, 49-51, 54-55, 58-59, 62-641, 37-38, 42-43, 46, 48, 52-53, 56-57, 60-61
16620חלק6-7, 11-12, 15, 17-18, 21-22, 25-26, 29-30, 37, 61, 68-88, 93-105, 112-113, 115-117, 121, 123-1261-5, 8-10, 13-14, 16, 19-20, 23-24, 27-28, 31-36, 38-44, 65-67, 89-92, 106-111, 114, 118-119, 122
16621חלק57-58, 1312-3, 6-7, 10-12, 15-17, 23-24, 29-30, 35-36, 44, 49-50, 55-56, 59-60, 65-68, 73-76, 81-84, 89-92, 97-100, 107-110, 115-118, 123-124, 130, 132-134
16622חלק25-34, 36-38, 41-45
16644חלק27-36, 56, 59
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3643תכנית מתאר אילניהשינוי
תוכניתג/ 3255מזנון דרכים בצומת גולנישינוי
תוכניתג/ 8094קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים, גבעת אבנישינוי
תוכניתג/ 5924אתר הנצחה צומת גולנישינוי
תוכניתג/ 9831הסדרת צומת גולני, שינוי למתאר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/01/2006תאריך פרסום: 12/01/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5480. עמוד: 1220. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים04/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2005. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2006. עיתון: מעריב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/12/2005
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט04/12/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות22/11/2004
החלטה בדיון באישור תכנית22/11/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/07/2002
פרסום להפקדה ברשומות15/07/2002תאריך פרסום: 15/07/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5094. עמוד: 3295. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים15/07/2002תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2002. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/06/2002
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט09/06/2002
החלטה בדיון בהפקדה07/10/1999
קבלת תכנית04/11/1998