תת"ל 4/6-3

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים עח/ 10/ 9001/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת המקומית בענין תביעה לפצויים
שם: תת"ל 4/6-3
מספר: עח/ 10/ 9001/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרחרב לאת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7921חלק108
7923חלק72, 89
8379חלק90
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר22/12/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200837611/05/2010