ת. ב. ע. מ. מושב אורות (תכנית מס' 8/ 03/ 140)

תוכנית ד/ 701

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ת. ב. ע. מ. מושב אורות (תכנית מס' 8/ 03/ 140)
מספר: ד/ 701
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד.
ב. קביעת יעדים ואיזורים.
ג. ביטול תכניות בנין ערים קיימות מס' ד/ 253, ד/ 253/א.
ד. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהאורות

תיאור המיקום:
מושב אורות מ.א באר טוביה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
299כל הגוש
300כל הגוש
310חלק
325חלק
327כל הגוש
440חלק
445חלק
446חלק
447חלק
449חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/11/1970תאריך פרסום: 26/11/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1676. עמוד: 386. שנה עברית: התשלא .
פרסום לאישור בעיתונים26/11/1970תאריך פרסום בעיתון: 26/11/1970. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/11/1970. עיתון: עיתון יומי א.
החלטה בדיון באישור תכנית15/06/1970
פרסום להפקדה בעיתונים29/04/1970תאריך פרסום בעיתון: 29/04/1970. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/04/1970. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום להפקדה ברשומות09/04/1970תאריך פרסום: 09/04/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1616. עמוד: 1720. שנה עברית: התשל .
החלטה בדיון בהפקדה16/02/1970
קבלת תכנית16/12/1969