ת.ב.ע. ד/ 589 שינוי מס' 2 במבצע

תוכנית 8/ 03/ 110/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ת.ב.ע. ד/ 589 שינוי מס' 2 במבצע
מספר: 8/ 03/ 110/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת שטח 10 ד' לתעשיה וכ- 24 ד' לאזור חקלאי, בהתאם לתשריט המצורף

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
487חלק
505חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/07/1978תאריך פרסום: 06/07/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2451. עמוד: 2185. שנה עברית: התשלח .
החלטה בדיון באישור תכנית13/06/1977
פרסום להפקדה ברשומות07/04/1977תאריך פרסום: 07/04/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2310. עמוד: 1132. שנה עברית: התשלז .
החלטה בדיון בהפקדה27/12/1976
קבלת תכנית25/11/1976