ת.ב.ע.מ משק קבוצי מפלסים.

תוכנית 7/ 03/ 114

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ת.ב.ע.מ משק קבוצי מפלסים.
מספר: 7/ 03/ 114
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לערוך תכנית מסודרת של הקרקעות שנועדו לישוב של משק קיבוצי.
ב. להתוות דרכים חדשות כפי שסומנו בתשריט המצורף, להרחיב או לבטל דרכים קיימות.
ג. להקצות שטחים פתוחים פרטיים ומגרשים לבניני חברה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבמפלסים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
956כל הגוש
957כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/11/1950תאריך פרסום: 23/11/1950. מס' ילקוט פרסומים: 125. שנה עברית: התשיא .
קבלת תכנית23/11/1950