ת.ב.ע.מ. זמורות (תכנית מספר 8/ 03/ 127)

תוכנית ד/ 564/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ת.ב.ע.מ. זמורות (תכנית מספר 8/ 03/ 127)
מספר: ד/ 564/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד.
ב. קביעת יעדים ואיזורים.
ג. ביטול תכניות בנין ערים קיימות מס' ד/ 564.
ד. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבאר טוביה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
345כל הגוש
346כל הגוש
347כל הגוש
348חלק
349כל הגוש
350חלק
352חלק
354כל הגוש
355כל הגוש
356כל הגוש
357כל הגוש
359חלק
417חלק
1045חלק
1046חלק
1047חלק
1048חלק
1188חלק
1189חלק
1190חלק
1191חלק
1193חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/06/1974תאריך פרסום: 09/06/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2015. עמוד: 1635. שנה עברית: התשלד .
החלטה בדיון באישור תכנית11/02/1974
פרסום להפקדה ברשומות09/11/1972תאריך פרסום: 09/11/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1875. עמוד: 468. שנה עברית: התשלג .
פרסום להפקדה בעיתונים08/11/1972תאריך פרסום בעיתון: 08/11/1972. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/11/1972. עיתון: עיתון יומי א.
החלטה בדיון בהפקדה25/09/1972
קבלת תכנית20/01/1972