ת.ב.ע.מ. - מושב אביגדור (תכנית מס' 8/ 03/ 124)

תוכנית ד/ 713

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ת.ב.ע.מ. - מושב אביגדור (תכנית מס' 8/ 03/ 124)
מספר: ד/ 713
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד.
ב. קביעת יעדים ואיזורים.
ג. ביטול תכניות בנין ערים מס' ד/ 71.
ד. ביטול דרכים והתווית דרכים חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהאביגדור

תיאור המיקום:
מושב אביגדור

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2736חלק
2737חלק
2738חלק
2739חלק
2740חלק
2741חלק
2742חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/08/1970תאריך פרסום: 27/08/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1655. עמוד: 2787. שנה עברית: התשל .
פרסום לאישור בעיתונים17/08/1970תאריך פרסום בעיתון: 17/08/1970. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/1970. עיתון: עיתון יומי ב.
החלטה בדיון באישור תכנית15/06/1970
פרסום להפקדה ברשומות09/04/1970תאריך פרסום: 09/04/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1616. עמוד: 1720. שנה עברית: התשל .
פרסום להפקדה בעיתונים30/03/1970תאריך פרסום בעיתון: 30/03/1970. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/03/1970. עיתון: עיתון יומי א.
החלטה בדיון בהפקדה16/02/1970
קבלת תכנית16/12/1969