ת.ב.ע.מ. - מושב חצב (תכנית מס' 8/ 03/ 135)

תוכנית ד/ 693

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ת.ב.ע.מ. - מושב חצב (תכנית מס' 8/ 03/ 135)
מספר: ד/ 693
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד.
ב. קביעת יעדים ואזורים.
ג. ביטול תכניות בנין ערים קיימות מס' ע/ 20.
ד. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהחצב

תיאור המיקום:
מושב חצב - מ.א. באר טוביה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
486כל הגוש
2242חלק
2243חלק
2244חלק
2245חלק
2246חלק
2247חלק
2249חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/08/1970תאריך פרסום: 27/08/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1655. עמוד: 2786. שנה עברית: התשל .
פרסום לאישור בעיתונים10/08/1970תאריך פרסום בעיתון: 10/08/1970. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/1970. עיתון: עיתון יומי ב.
החלטה בדיון באישור תכנית30/07/1970
פרסום להפקדה ברשומות19/03/1970תאריך פרסום: 19/03/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1611. עמוד: 1600. שנה עברית: התשל .
פרסום להפקדה בעיתונים10/03/1970תאריך פרסום בעיתון: 10/03/1970. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/03/1970. עיתון: עיתון מקומי א.
החלטה בדיון בהפקדה19/01/1970
קבלת תכנית19/11/1969