ת.ב.ע.מ. - מושב שדה עוזיה (תכנית מס' 8/ 03/ 134)

תוכנית ד/ 695

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ת.ב.ע.מ. - מושב שדה עוזיה (תכנית מס' 8/ 03/ 134)
מספר: ד/ 695
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד.
ב. קביעת יעדים ואזורים.
ג. ביטול תכניות בנין ערים קיימות מס' ע/ 54.
ד. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהשדה עזיהו

תיאור המיקום:
שדה עוזיהו- מ.א. באר טוביה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2490חלק
2491חלק
2492חלק
2493חלק
2494חלק
2495חלק
2496חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/08/1970תאריך פרסום: 27/08/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1655. עמוד: 2786. שנה עברית: התשל .
פרסום לאישור בעיתונים10/08/1970תאריך פרסום בעיתון: 10/08/1970. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/1970. עיתון: עיתון יומי ב.
החלטה בדיון באישור תכנית30/07/1970
פרסום להפקדה ברשומות12/03/1970תאריך פרסום: 12/03/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1610. עמוד: 1555. שנה עברית: התשל .
פרסום להפקדה בעיתונים11/03/1970תאריך פרסום בעיתון: 11/03/1970. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/1970. עיתון: עיתון מקומי א.
החלטה בדיון בהפקדה19/01/1970
קבלת תכנית19/11/1969