ת.ע.ק. מספר 23 - " צור שלום ".

תוכנית ק/ 23

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ת.ע.ק. מספר 23 - " צור שלום ".
מספר: ק/ 23
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוכנית שינויים לתוכנית בניין ערים מס' ח"פ 246 מיועד למגורים וחלקות הקרקע הנ"ל למגרשים ולבנין דרכים, פסי ירק ובנינים ציבוריים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהקריות

תיאור המיקום:
צור - שלום.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10419חלק
10445חלק28-3227
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/01/1958תאריך פרסום: 23/01/1958. מס' ילקוט פרסומים: 580. עמוד: 484. שנה עברית: התשיח .
פרסום להפקדה ברשומות27/12/1956תאריך פרסום: 27/12/1956. מס' ילקוט פרסומים: 515. עמוד: 404. שנה עברית: התשיז .
קבלת תכנית24/07/1956