''גן גיבשטיין'' - הועדה לפי סעיף 77-79 לחוק - בשטח מועצה אזורית באר טוביה

תוכנית 18/ 03/ 156/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ''גן גיבשטיין'' - הועדה לפי סעיף 77-79 לחוק - בשטח מועצה אזורית באר טוביה
מספר: 18/ 03/ 156/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הודעה בדבר הכנת תכנית לפי סעיף 77 לחוק וקביעת תנאים לפי סעיף 78 לחוק.

עיקרי ההוראות:
הודעה לפי סעף 77 לחוק התכנון והבניה התשכ''ה-1965
בדבר הכנת תכנית חדשה המהווה שינוי לתכנית מתטר באר טוביה
מס' 101/02/8 על שינוייה ולתכנית המתאר קרית מלאכי מס' 26/102/02/8
על שינוייה ולתכנית מפורטת מס' 18/ במ/ 55 על שינוייה
וקביעת תנאים למתן היתרי בניה לפי סעיף 78 לחוק התכנון והבניה
התשכ''ה-1965.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביה
דרוםקרית מלאכי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
311חלק4-78, 16381, 161, 205, 220
326חלק116-117, 123-124
2412חלק32, 34
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 02/ 102/ 26תכנון מחדש מועצה מקומית קרית מלאכי ל-18000 ת.שינוי
תוכנית18/ במ/ 55שכונת ג-ן קרית מלאכישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום הכנת תכנית בעיתונים22/01/2010תאריך פרסום בעיתון: 21/01/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/01/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/01/2010. עיתון: עיתון מקומי.
קבלת תכנית01/10/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201001415/11/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201001318/10/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200901607/12/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הכנת תכנית