''עוף הנגב''

תוכנית 7/ 03/ 206

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ''עוף הנגב''
מספר: 7/ 03/ 206
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטח לברכות חיטמצון הדרושות לטהור מי שופכין
ומי מלח של מפעל לעבות עופות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחבים
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/05/1978תאריך פרסום: 20/05/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2431. עמוד: 1634. שנה עברית: התשלח .
החלטה בדיון באישור תכנית13/02/1978
פרסום להפקדה ברשומות19/09/1977תאריך פרסום: 19/09/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2368. עמוד: 14. שנה עברית: התשלח .
פרסום להפקדה בעיתונים19/09/1977תאריך פרסום בעיתון: 19/09/1977.
החלטה בדיון בהפקדה30/05/1977
קבלת תכנית26/05/1977