''שער העיר''

תוכנית 22/ 03/ 102/ 166

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ''שער העיר''
מספר: 22/ 03/ 102/ 166
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- הסדרת גבולות תכניות מאושרות.
- איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים.
- שינוי יעודי קרקע.
- שינוי קוי בניין.

עיקרי ההוראות:
- איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים.
- שינוי יעודי קרקע.
- קביעת הוראות בניה:
* קביעת זכויות בניה.
* הנחיות בינוי.
* הנחיות לעיצוב אדריכלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39573חלק38, 5598
39576חלק78
100342חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 328/ 1תוואי דרך 25 צומת תדהר - צומת נתיבותשינוי
תוכנית22/ 03/ 102/ 69תחנת דלק בכניסה לנתיבות - נתיבותביטול
תוכנית22/ 03/ 102/ 109אזור מרכז - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה21/05/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/12/2008
קבלת תכנית23/09/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב201200514/06/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200521/05/2012