(זב / 71) - כפר ביאליק

תוכנית משח/ 34

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: (זב / 71) - כפר ביאליק
מספר: משח/ 34
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הכנת תכנית מפורטת לצרכי רישום אדמות כפר-ביאליק
בספרי המקרקעין, לפי התשריט.
ב. ביטול ואיחוד גושים וחלקות קיימים וחלוקתם מחדש
בהתאם למצב הקיים ופיתוח השטח בעתיד.
ג. קביעת יעדים ואזורים.
ד. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.
ה. ביטול מקרקעי ייעוד והמרחם למקרקעי ציבור.
ו. קביעת מספר נחלות (חלקות א') ומגרשים למשקי עזר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהזבולוןזבולוןכפר ביאליק

תיאור המיקום:
ישוב: כפר ביאליק

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10231חלק
10233חלק
10234חלק
10235כל הגוש
10236חלק
10237חלק
11536כל הגוש
11537כל הגוש
11545חלק
11546חלק
11558חלק
11560חלק
11561חלק
11591חלק
11596חלק
11597חלק
11598חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/10/1985תאריך פרסום: 17/10/1985. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה ברשומות06/06/1985תאריך פרסום: 06/06/1985. שנה עברית: התשמה .
קבלת תכנית14/03/1985