.הודעה זו מבטלת את הודעת ביטול ההפקדה שהתפרסמה בי.פ. 4295 מיום 6.4.95

תוכנית גז/ 157/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .הודעה זו מבטלת את הודעת ביטול ההפקדה שהתפרסמה בי.פ. 4295 מיום 6.4.95
מספר: גז/ 157/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד מפרטי פתוח למגורים.
הודעה זו מבטלת את הודעת ביטול ההפקדה שהתפרסמה
בי.פ. 4295 מיום 6.4.95

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרכרמי יוסף

תיאור המיקום:
ישוב: כרמי יוסף
מגרש 679

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4843חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים05/12/1995תאריך פרסום בעיתון: 05/12/1995.
פרסום לאישור ברשומות12/11/1995תאריך פרסום: 12/11/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4347. עמוד: 372. שנה עברית: התשנו .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/09/1995
החלטה בדיון באישור תכנית14/06/1995
החלטה בדיון בביטול הפקדה05/03/1995
פרסום להפקדה בעיתונים09/12/1994תאריך פרסום בעיתון: 09/12/1994.
פרסום להפקדה ברשומות01/12/1994תאריך פרסום: 01/12/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4264. עמוד: 906. שנה עברית: התשנה .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/11/1994
החלטה בדיון בהפקדה30/06/1993
קבלת תכנית24/05/1993