.קביעת קווי חשמל ותקשורת על-קרקעיים.קביעת הנחיות איכות הסביבה.הנחיות לגדרות

תוכנית בר/ 13/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .קביעת קווי חשמל ותקשורת על-קרקעיים.קביעת הנחיות איכות הסביבה.הנחיות לגדרות
מספר: בר/ 13/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.קביעת קווי חשמל ותקשורת על-קרקעיים.
2.קביעת הנחיות איכות הסביבה.
3.קביעת הנחיות לגדרות בין המגרשים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרבית אלעזרי

תיאור המיקום:
ישוב: בית אלעזרי
גושים ישנים: חלק מגוש :3573 ח"ח 323 ב',323.
חלק מגוש :3575 ח"ח 323 א', 323. חלק מגוש :3576
ח"ח 197, 198 חלקה 196. חלק מגוש :3577 חלקות
199-204 ח"ח 323 א,311,322, 309,198,197.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4713חלק2-39, 42
4714חלק2-16, 18, 21-22
4715חלק2-19, 21
4716חלק2-42
4718חלק2-38
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 13/ 2קביעת אזורים למגורים למשתכנים בלבד, קביעת מגרשים לשטח פרטי פתוח.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים23/06/2000תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2000. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות21/06/2000תאריך פרסום: 21/06/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4895. עמוד: 4026. שנה עברית: התשס .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/04/2000
החלטה בדיון באישור תכנית13/09/1998
פרסום להפקדה בעיתונים05/06/1998תאריך פרסום בעיתון: 05/06/1998.
פרסום להפקדה ברשומות01/06/1998תאריך פרסום: 01/06/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4648. עמוד: 3812. שנה עברית: התשנח .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/04/1998
החלטה בדיון בהפקדה09/03/1998
קבלת תכנית01/01/1998