.

תוכנית שד/ 213/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: שד/ 213/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תכנית זו באה לשנות יעודי קרקע והוראות בניה של
תכנית שד/213 (R/213) על שינוייה ו- שד/1000, ולקבוע אזורים והוראות בניה
ליעודים המפורטים להלן:
1.1. אזורנחלה כולל: נחלה מגורים ושטח חקלאי.
1.2. אזור משקי עזר כולל: משק עזר מגורים, משק עזר מיוחד ושטח חקלאי.
1.3. אזור מגורים מיוחד.
1.4. אזור לבניני ציבור.
1.5. שטח ציבורי פתוח.
1.6. שטח ספורט
1.7. שטח מסחרי.
1.8. שטח לבית עלמין.
1.9. דרכים.
2. קביעת רצועות זיקת הנאה למעבר במגרשים.
3. קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרוןגני עם

תיאור המיקום:
ישוב: גני עם

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6448חלק85-114, 117-118, 120-126, 129, 145, 173-187142
6449חלק41-42, 55-56, 59-106, 115-133, 139-155, 159, 162-195, 198-20713, 54, 57
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/10/2012
החלטה בדיון באישור תכנית29/04/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות26/07/2009
פרסום להפקדה ברשומות08/11/2007תאריך פרסום: 08/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5735. עמוד: 465. שנה עברית: התשסח .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית16/09/2007
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט04/09/2007
הוגשו התנגדויות19/08/2007
פרסום להפקדה בעיתונים13/07/2007תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
קבלת תכנית17/06/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/08/2000
החלטה בדיון בהפקדה08/10/1997