.

תוכנית שד/ 126/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: .
מספר: שד/ 126/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שילוב הוראות עפ"י תכניות שד / 126 / 5 ומש"מ 67 (שד
) והחלתן על הקרקעות בגבולות התכנית עפ"י תשריט
תכנית מש"מ מס' 67 (שד).
בהתאם הוראות תכנית מתאר מקומית שד / 1000.
אין בתכנית זו כדי לשנות יעודי קרקע עפ"י תכני
בתוקף.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרוןרמת הכובש

תיאור המיקום:
ישוב: רמת הכובש

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7528חלק
7529חלק
7540חלק
7541כל הגוש
7542חלק
7546חלק
7672חלק
7673חלק
7675חלק
7756חלק
7757כל הגוש
7758חלק
7759כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה15/02/2005
קבלת תכנית18/01/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200500315/02/2005
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200400810/08/2004
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200301724/09/2003