.

תוכנית הר/ 485/ 11/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: הר/ 485/ 11/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי אזור פיתוח עפ"י R-6 לאזור מגורים א'
ואזור מגורים ב'.
ב. הרחבת דרכים קיימות וקביעת דרך משולבת.
ג. קביעת שצ"פ.
ג. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזהוד השרוןהוד השרוןהוד השרון

תיאור המיקום:
ישוב: הוד השרון
רמת הדר פינת הרחובות הציונות וז'בוטנסקי
ורחוב ההדסים ממערב.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6445חלק3633
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/09/2002תאריך פרסום: 19/09/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5114. עמוד: 51. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים30/08/2002תאריך פרסום בעיתון: 28/08/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/08/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/08/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/07/2002
החלטה בדיון באישור תכנית02/06/2002
החלטה בדיון בהתנגדויות02/06/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/02/2002
פרסום להפקדה ברשומות14/02/2002תאריך פרסום: 14/02/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5054. עמוד: 1467. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים08/02/2002תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/02/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/12/2001
החלטה בדיון בהפקדה05/09/2001
קבלת תכנית29/06/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200201902/06/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים17125/02/2002