.

תוכנית הר/ 1000/ 19/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: .
מספר: הר/ 1000/ 19/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.קביעת יעודי קרקע ל:
א.אזור מגורים ג'.
ב.שטח ציבורי פתוח, שבילים להולכי רגל ורוכבי
אופניים.
ג.שטחים להרחבת דרכים, חניה ציבורית,
חניונים על ותת קרקעיים.
2.קביעת הוראות בדבר איחוד וחלוקה.
3.קביעת הוראות לתחבורה וחניה.
4.קביעת הוראות בדבר עיצוב בינוי.
5.קביעת הוראות בדבר מערכות תשתית.
6.קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
7.קביעת הוראות בדבר הפקעה.
8.קביעת הוראות בדבר שלבי ביצוע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזהוד השרוןהוד השרוןהוד השרון

תיאור המיקום:
ישוב: הוד השרון
רח' יהושוע בן-גמלא, רח' סימטת בית הבד.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6455חלק129-130
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהר/ במ/ 600מגדיאל צפון דרום,הדר צפון דרום,רמתיים,גני צבישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/05/2002תאריך פרסום: 30/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5079. עמוד: 2524. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים03/05/2002תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/05/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/04/2002
החלטה בדיון באישור תכנית27/01/2002
החלטה בדיון בהתנגדויות17/06/2001
פרסום להפקדה ברשומות01/03/2001תאריך פרסום: 01/03/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4967. עמוד: 1856. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים28/01/2001תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/12/2000
החלטה בדיון בהפקדה12/09/2000
קבלת תכנית23/02/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200200327/01/2002