.

תוכנית חש/ 21/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: חש/ 21/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד מאזור בניני ציבור לדרך ושטח ציבורי
פתוח.
2. שינוי תווי, רוחב וקווי בנין לדרך המחברת בין
כפר-נטר ובין אבן-יהודה וביטול חלק מדרך מאושרת.
. קביעת מגרשים לשטח ציבורי פתוח והסדרת חיבור לדרך
למגרשי מגורים הכלולים בתכנית.
3. קביעת תנאים והוראות פיתוח בתחום התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחוף השרוןחוף השרוןכפר נטר

תיאור המיקום:
ישוב: כפר נטר
שטח התכנית: 473,21 דונם.
בגוש 8966 חלק מחלקות: 93 (דרך), 96 (דרך).

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8966חלק85, 90-91
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו19/10/2004
החלטה בדיון בהפקדה05/07/1995
קבלת תכנית23/03/1995
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200401119/10/2004