.

תוכנית טב/ 2278/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: טב/ 2278/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת חזית מסחרית + חניה ומדרכה.
2. קביעת 2 יחידות לקומה סה"כ 6 יחידות על המגרש.
3. קביעת קו בנין אחורי ואחוזי בניה בהתאם לקיים.
4. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטייבהטייבהטייבה

תיאור המיקום:
ישוב: טיבה
חלקה 27 מגרש 29

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7842חלק27
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה31/03/2008
קבלת תכנית25/01/1990
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200800731/03/2008