.

תוכנית טר/ 2460

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: טר/ 2460
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ביטול שביל והמרתו למגורים ג'.
2. קביעת קו בניין 3.00 מ' במקום 5.00 מ'.
3. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה

תיאור המיקום:
ישוב: טירה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7773חלק26
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתטר/ במ/ 3006טירהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות25/09/2008תאריך פרסום: 25/09/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5852. עמוד: 4846. שנה עברית: התשסח .
החלטה בדיון בביטול הפקדה26/04/2007
פרסום להפקדה בעיתונים26/01/2001תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2001. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2001. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום להפקדה ברשומות16/11/2000תאריך פרסום: 16/11/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4933. עמוד: 376. שנה עברית: התשסא .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/07/2000
החלטה בדיון בהפקדה27/10/1999
קבלת תכנית25/07/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200700326/04/2007