.

תוכנית גז/ 4/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: גז/ 4/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד קרקע מקרקע חקלאית לתחנת תדלוק ושירותי דרך מדרגה ב'.
ב. יצירת גישה משותפת לתחמ"ש ותחנת תדלוק ע"י שינוי יעוד קרקע מרצועת מעבר לכבלי חשמל לדרך ושטח פרטי פתוח.
ג. קביעת הוראות בניה והנחיות לבינוי ופיתוח נופי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרסתריה

תיאור המיקום:
ישוב: סתריה
על כביש מס' 40 מצידו המזרחי ומצפון לסתריה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4413חלק22
4416חלק1, 62
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשמ/ 55/ גזשינוי משבצות חקלאיותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות09/04/2008תאריך פרסום: 09/04/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5793. עמוד: 2742. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור ברשומות29/09/2005תאריך פרסום: 29/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5442. עמוד: 4354. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים19/08/2005תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/08/2005. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה29/06/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/05/2005
החלטה בדיון באישור תכנית01/08/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות01/08/2004
החלטה בדיון במועצה הארצית18/09/2003
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/06/2003
פרסום להפקדה ברשומות03/02/2003תאריך פרסום: 03/02/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5154. עמוד: 1369. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים17/01/2003תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/01/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/01/2003
החלטה בדיון בהפקדה18/09/2002
קבלת תכנית24/09/1996