.

תוכנית גז/ 202/ ד

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: .
מספר: גז/ 202/ ד
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת % בניה למטרות מבני עזר: מחסן, ממ"ד, וחניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרסתריה

תיאור המיקום:
ישוב: סתריה
שינוי גז / במ / 202 א
גז / 202 ג .

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4417חלק15, 22-25, 35
4418חלק1-4, 6-7, 10-13, 27, 30-31
4419חלק38, 41
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות03/09/2000
פרסום להפקדה ברשומות25/10/1999תאריך פרסום: 25/10/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4813. עמוד: 722. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים08/10/1999תאריך פרסום בעיתון: 08/10/1999. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/09/1999
החלטה בדיון בהפקדה27/04/1998
קבלת תכנית17/02/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200800230/01/2008