.

תוכנית גז/ 11/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: .
מספר: גז/ 11/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי למגרש לתחנת תדלוק
ושרותי דרך על פי תמא 18 תחנה מטיפוס ג' ולשטח פרטי פתוח.
2. קביעת התכליות והשימושים במגרשים.
3. קביעת הוראות בנושא איכות הסביבה.
4. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרמשמר דוד

תיאור המיקום:
ישוב: משמר דוד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5144חלק6, 49
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו31/03/2008
קבלת תכנית28/10/1996
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200800731/03/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200400202/02/2004