.

תוכנית ממ/ מק/ 9118

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: .
מספר: ממ/ מק/ 9118
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.התרת בנית חניה מוקפת ומקורה מבטון ומעליה אדמת
גן בגודל מירבי של 16 מ"ר.
2.מיקום החניה בקו בנין קדמי במוראה בתשריט, בתנאי
ששער החניה לא יפתח החוצה.
3.ביטול סעיף 13.2 בתכנית מפורטת ממ / 9001.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמצפה אפקכוכב יאירכוכב יאיר

תיאור המיקום:
ישוב: כוכב יאיר
רחוב ההר 26, מגרש 140.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8909חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתממ/ 9001שינוי תוכניות מאושרות שד / 1002 / 2,שד / 1002 / 8,שד / 1002 / 7א כוכב יאיר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/07/1998תאריך פרסום: 16/07/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4663. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה ברשומות12/02/1998תאריך פרסום: 12/02/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4617. שנה עברית: התשנח .