.

תוכנית ממ/ 2016/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: .
מספר: ממ/ 2016/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.שינוי יעוד שטח לתכנון בעתיד לאזור מגורים ג',
לשטח לבניני ציבור ולשטחים ציבוריים פתוחים.
2.שינוי יעוד חלק מאזור מגורים א' לשטח ציבורי
פתוח.
3.קביעת הוראות וזכויות בניה באזורים השונים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמצפה אפקבית דגןבית דגן

תיאור המיקום:
ישוב: בית דגן
רח' מנחם בגין.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6075חלק45, 198
6076חלק56-57, 59, 150
6102חלק29, 36
6103חלק75, 78-8066-67, 74, 76-77, 81-82
6104חלק6, 16, 18-19, 21, 242, 5, 7-9, 12-15, 17, 20, 22-23, 25, 27-30
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתממ/ 2016שינוי יעוד אזור מגורים ג' וחלק משצ"פ לאזור מגורים א' ודרכים משולבות.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות14/09/2009תאריך פרסום: 14/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5998. עמוד: 5778. שנה עברית: התשסט .
החלטה בדיון בהתנגדויות31/05/2009
פרסום להפקדה בעיתונים08/06/2000תאריך פרסום בעיתון: 06/06/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/06/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2000. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות18/04/2000תאריך פרסום: 18/04/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4873. עמוד: 3308. שנה עברית: התשס .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/02/2000
החלטה בדיון בהפקדה10/05/1999
קבלת תכנית25/05/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200901231/05/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית