.

תוכנית עח/ מק/ 3/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: עח/ מק/ 3/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קווי בנין לפי מצב קיים:
שינוי קו בנין אחורי מ-7 מ' ל-5.31 - 5.32 מ'.
שינוי קו בנין צד צפוני מ3 מ' ל-2.94 מ'.
שינוי קו בנין חזית לחניה מקורה מ-1.5 מ' ל-0 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרשושנת העמקים

תיאור המיקום:
ישוב: �______________
צוק-ים, מגרש 64 בעח / 3 / 8.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8327חלק168
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/02/1998תאריך פרסום: 26/02/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4622. שנה עברית: התשנח .