.

תוכנית עח/ 59/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: עח/ 59/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
רפרצלציה של השטח ופתיחת דרך חדשה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרשושנת העמקים

תיאור המיקום:
ישוב: �
כפר-ידידיה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8304חלק29-31
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות06/05/2010תאריך פרסום: 06/05/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6083. עמוד: 2853. שנה עברית: התשע .
החלטה בדיון באישור תכנית27/01/2010
פרסום להפקדה ברשומות19/11/1964תאריך פרסום: 19/11/1964. מס' ילקוט פרסומים: 1133. שנה עברית: התשכה .
קבלת תכנית28/08/1964
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201000127/01/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית