.

תוכנית עח/ 1/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: עח/ 1/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.לקבוע אזורי מגורים,חקלאי,מסחר ותעשיה,אזורי נופש
ורחצה,מגרשי צבור,בית קברות,ושטחים צבוריים
פתוחים.
ב.להתוות דרכים חדשות ולבטל דרכים קיימות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרכפר ויתקין

תיאור המיקום:
ישוב: כפר ויתקין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8337חלק1-3
8338חלק1-3
8339חלק1
8350חלק1-3, 19
8351חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה06/05/2008
קבלת תכנית14/10/1959
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200800806/05/2008