.

תוכנית פת/ 2011

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: פת/ 2011
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית זו באה לפרט / לשנות תכנית מתאר מקומית פ"ת,
כדלקמן:
א. שינוי יעוד משמוש חקלאי - לבניה למגורים.
ב. קביעת הוראות בניה לאזור מגורים ג' מיוחד.
ג. קביעת שטח לאיזור מסחרי.
ד. קביעת שטח לאיזור ספורט.
ה. הגדרת שטח צבורי פתוח, דרכים והרחבת כבישים.
ו. קביעת שטח לבניני צבור.
ז. איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזפתח תקוהפתח תקוהפתח תקוה

תיאור המיקום:
ישוב: פתח תקוה
כפר גנים - דרום.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6390חלק7, 11-14, 16-20, 24-25, 29, 105-10623
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה24/09/2003
קבלת תכנית08/05/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200301724/09/2003