.

תוכנית צש/ 19/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: .
מספר: צש/ 19/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ביטול קטע מדרך מס' 9 ויצירת קול-דה-סק.
2. התווית שביל להולכי רגל בקטע המבוטל.
3. שנוי רוחב דרך מס' 9 ל-10 מטר.
4. שנוי יעוד חלק מחלקה 63 (1500 ממ"ר בערך) מאזור
חקלאי לאזור מגורים א'.
5. שנוי יעוד קטע מהדרך המבוטלת לאזור חקלאי
(160 ממ"ר בערך).
6. שינוי יעוד חלקה מחלקה 44 מאזור מגורים חקלאי
לאזור מגורים א' (1000 ממ"ר בערך).
7. לאחד חלק מחלקה 44 וחלק מחלקה 48.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןעין ורד

תיאור המיקום:
ישוב: עין ורד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7801חלק41-44, 48, 63-67, 74
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/11/1975תאריך פרסום: 20/11/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2166. שנה עברית: התשלו .
קבלת תכנית13/02/1974