.

תוכנית צש/ 19/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: .
מספר: צש/ 19/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לבטל חלק מאזור פרטי פתוח.
2. לקבוע אזור מסחרי.
3. להרחיב דרך קיימת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןעין ורד

תיאור המיקום:
ישוב: עין ורד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7818חלק18
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/10/1968תאריך פרסום: 30/10/1968. מס' ילקוט פרסומים: 1482. שנה עברית: התשכט .
קבלת תכנית30/01/1968