.

תוכנית הצ/ 19/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: הצ/ 19/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תקונים בתכנית מפורטת צש / 19, התווית דרכים חדשות,
הרחבת דרכים קיימות, קביעת אזור תעשיה חקלאית
(בית אריזה לביצים) שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח
למגורים, שינוי יעוד שטח מגורים למשקי עזר לחקלאי,
קביעת שטחים לבנינים צבוריים, שינוי יעוד שטח מגור
לשטח לבנינים ציבוריים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןעין ורד

תיאור המיקום:
ישוב: עין ורד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7800כל הגוש
7801כל הגוש
7809כל הגוש
7812כל הגוש
7817כל הגוש
7820כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/06/1970תאריך פרסום: 18/06/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1535. שנה עברית: התשל .
קבלת תכנית21/05/1970