.

תוכנית צש/ 9/ 21/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: צש/ 9/ 21/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד קרקע מחקלאי למגורים, בניני ציבור
דרכים.
2. חלוקה למגרשי מגורים.
3. איחוד וחלוקה מחדש.
4. הוראות בניה.
5. עיצוב ארכיטקטוני ע"פ תכנית בינוי ופתוח מצורפת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןעין שריד

תיאור המיקום:
ישוב: עין שריד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7818חלק61
7820חלק10-17
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/08/1991תאריך פרסום: 08/08/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3909. עמוד: 3333. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה ברשומות08/11/1990תאריך פרסום: 08/11/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3813. עמוד: 451. שנה עברית: התשנא .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/09/1990
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו17/09/1990
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה17/09/1990
החלטה בדיון בהפקדה12/06/1990
קבלת תכנית11/10/1983