.

תוכנית צש/ 8/ 21/ 31

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: .
מספר: צש/ 8/ 21/ 31
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. חלוקה לשני מגרשים עפ"י התשריט.
2. תוספת יח"ד וזכויות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןעין ורד

תיאור המיקום:
ישוב: _______________

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7817חלק63
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתצש/ 8/ 21/ 27תכנית מתאר מקומית מס' צש/מק/27/21/8שינוי
תוכניתצש/ 0/ 2/ 0.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/11/2000תאריך פרסום: 23/11/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4935. עמוד: 452. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים27/10/2000תאריך פרסום בעיתון: 25/10/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/10/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/10/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/09/2000
החלטה בדיון באישור תכנית20/09/2000
פרסום להפקדה ברשומות18/04/2000תאריך פרסום: 18/04/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4873. עמוד: 3307. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים31/03/2000תאריך פרסום בעיתון: 29/03/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/03/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 31/03/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/02/2000
החלטה בדיון בהפקדה01/02/2000
קבלת תכנית17/10/1999