.

תוכנית צש/ 8/ 21/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: צש/ 8/ 21/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לשנות יעוד של חלק מאזור מגורים חקלאי (נחלה)
לאזור מגורים א', מיוחד לבעלי מקצוע.
1א. חלוקת אזור מגורים חקלאי למגורים חקלאי - נחלה
ולמגורים לבעלי מקצוע.
2. לחלק החלקה.
3. הריסה כמסומן בתשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןעין ורד

תיאור המיקום:
ישוב: עין ורד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7801חלק12
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים05/02/1992תאריך פרסום בעיתון: 05/02/1992.
פרסום לאישור ברשומות26/12/1991תאריך פרסום: 26/12/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3957. עמוד: 1285. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים23/07/1991תאריך פרסום בעיתון: 23/07/1991.
פרסום להפקדה ברשומות04/07/1991תאריך פרסום: 04/07/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3898. עמוד: 2992. שנה עברית: התשנא .
החלטה בדיון בהפקדה26/12/1990
קבלת תכנית11/11/1990