.

תוכנית צש/ 1/ 21/ 5/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: צש/ 1/ 21/ 5/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. המשך פיתוח השטח כמרכז תחבורה ומסחר בהתאם
להוראות התכליות והשימושים המותרים בתכנית
צש/ 1 / 21 / 5 / 1.
2. תוספת זכויות בניה עבור קומה נוספת (קומה ב'
מעל מבנה קיים).
3. שינוי תוואי דרכים פנימיות וחניות בתחום האתר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןבני דרור

תיאור המיקום:
ישוב: בני דרור
חלק מחלקות ישנות מס' 4,3,1.
השטח מותחם בין כביש מס' 4 וכביש 553 בצומת בני
דרור.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7796חלק12, 14, 22-23
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתצש/ 1/ 21/ 5/ 1מרכז תחבורה מסחר ותחנת דלק הכולל אזור נופש ומתקני ספורט.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/10/2001תאריך פרסום: 23/10/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5026. עמוד: 221. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים26/09/2001תאריך פרסום בעיתון: 25/09/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/09/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/07/2001
החלטה בדיון באישור תכנית08/07/2001
החלטה בדיון בהתנגדויות08/07/2001
פרסום להפקדה ברשומות10/12/2000תאריך פרסום: 10/12/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4942. עמוד: 843. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים13/10/2000תאריך פרסום בעיתון: 12/10/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/10/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/10/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/09/2000
החלטה בדיון בהפקדה14/12/1998
קבלת תכנית24/05/1998