.

תוכנית צש/ 1/ 21/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: צש/ 1/ 21/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת יעוד לשטח למרכז תחבורה הכולל תחנת אוטובוס
אזורית
ב. קביעת יעוד שטח מסחרי.
ג. קביעת יעוד שטח לתחנת שרות ותדלוק מוסכים
ד. קביעת יעוד שטח לבנין צבורי למועצה אזורית.
ה. התוית דרכים חדשות ושטחי חניה.
ו. קביעת שטח לשטח פרטי פתוח.
ז. קביעת שטח לשביל הולכי רגל.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןבני דרור

תיאור המיקום:
ישוב: בני דרור

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7796חלק4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/07/1989תאריך פרסום: 30/07/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3684. עמוד: 3775. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון באישור תכנית08/02/1989
פרסום להפקדה בעיתונים26/01/1989תאריך פרסום בעיתון: 26/01/1989.
פרסום להפקדה ברשומות23/10/1988תאריך פרסום: 23/10/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3587. עמוד: 137. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון בהפקדה04/06/1986
קבלת תכנית22/01/1986