.

תוכנית צש/ 1/ 21/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: צש/ 1/ 21/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.מספר היח"ד הכלול בתכנית - 96 יח"ד קיימות.
2.הכנת תכנית חלוקה למגרשים.
3.ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.
4.קביעת הנחיות ותנאים לבנית מבני מגורים.
5.קביעת תנאים להבטחת חזות שכונתית מתואמת.
6.קביעת יעדים לאזורים.
7.שינוי יעוד מאזור מגורים לאזור מגורים א' לאזור
למבני ציבור, לדרכים ולש.צ.פ שינוי יעוד מאזור
למבני ציבור לדרך משולבת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןבני דרור

תיאור המיקום:
ישוב: בני דרור

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7797חלק12-13, 15-18, 23-26, 3011, 14, 27-28
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/06/1999תאריך פרסום: 30/06/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4776. עמוד: 4327. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים11/06/1999תאריך פרסום בעיתון: 11/06/1999.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/05/1999
החלטה בדיון באישור תכנית17/01/1999
פרסום להפקדה ברשומות12/11/1998תאריך פרסום: 12/11/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4697. עמוד: 453. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים25/09/1998תאריך פרסום בעיתון: 25/09/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/09/1998
החלטה בדיון בהפקדה28/01/1998
קבלת תכנית18/11/1997