.

תוכנית הצ/ 20

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: הצ/ 20
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. התווית דרכים חדשות ושבילים, ביטול דרכים
קיימות .
ב. אחוד חלקות וחלוקה לחלקות חקלאיות מתאימות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
ישוב: תל מונד
והדר-השרון.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7080כל הגוש
7681כל הגוש
7740כל הגוש
7745כל הגוש
7746כל הגוש
7747כל הגוש
7870כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/10/1963תאריך פרסום: 02/10/1963. מס' ילקוט פרסומים: 1039. שנה עברית: התשכד .
קבלת תכנית24/09/1963