.

תוכנית צש/ 0/ 2/ 0

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: צש/ 0/ 2/ 0
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תכנית מתאר מקומית לקביעת הוראות ויעוד קרקע ע"פ
סעיפים 51,63 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965.
ב. שמירה על אופיו הכפרי - חקלאי של האזור.
ג. פתוח מרחב התכנון והבטחת שרותים נאותיים, תוך
שימור ושיפור איכות החיים בקהילה הכפרית ובמשק
החקלאי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרמשמר השרון

תיאור המיקום:
ישוב: משמר השרון

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים24/07/1990תאריך פרסום בעיתון: 24/07/1990.
פרסום לאישור ברשומות27/05/1990תאריך פרסום: 27/05/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3769. עמוד: 2875. שנה עברית: התשן .
קבלת תכנית21/01/1981