.

תוכנית בר/ מק/ 14/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: בר/ מק/ 14/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי במרחק בין הבתים.
2. ביטול דרישה להגשת תכנית בינוי במקרים של
תוספת בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר

תיאור המיקום:
ישוב: גבעת ברנר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2633חלק3-4, 8
2634חלק3, 6-13, 21-22, 25
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 14/ 2שינוי לתקנון בר / 14 - באזור מגורים.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול אישור ברשומות05/04/1998תאריך פרסום: 05/04/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4635. שנה עברית: התשנח .