.

תוכנית בר/ 174

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: בר/ 174
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. אחוד תכניות קיימות לפי התשריט.
ב. קביעת אזורים ויעודיהם.
ג. קביעת הוראות בניה באזורים השונים והוראות תכנון
ותפעול בהקמת בריכות שחיה פרטיות.
ד. לקבוע הנחיות תיכנוניות ולהבטיח תנאי בריאות,
בטיחות ואיכות הסביבה נאותים, הגנה על מי שתיה
ומקורותיהם.
ה. קביעת מספר נחלות חקלאיות ומגרשים למגורים לא
חקלאיים לשכון בנים.
ו. קביעת מספר יח"ד בנחלות חקלאיות ובמגרשים לא
חקלאיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגדרותכפר מרדכי

תיאור המיקום:
ישוב: כפר מרדכי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4984חלק136, 138-14763, 124-125, 131-135, 137, 148
4994חלק1-1112
4995חלק1-7
5000חלק1-7
5012חלק1, 7, 9
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/09/1998תאריך פרסום: 01/09/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4675. עמוד: 4908. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים21/08/1998תאריך פרסום בעיתון: 21/08/1998.
פרסום להפקדה בעיתונים05/09/1997תאריך פרסום בעיתון: 05/09/1997.
פרסום להפקדה ברשומות27/07/1997תאריך פרסום: 27/07/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4548. עמוד: 4677. שנה עברית: התשנז .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/06/1997
החלטה בדיון בהפקדה20/12/1995
קבלת תכנית22/05/1995