.

תוכנית בר/ 104/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: בר/ 104/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.לבצע איחוד וחלוקה של המגרשים.
2.שינוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור מגורים בנחלה.
3.שינוי יעוד מאזור מגורים לקרקע חקלאית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגדרותמשגב דב

תיאור המיקום:
ישוב: משגב דב
מגרשים 49 ו-50.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4985חלק45, 61-63, 65, 83-85, 139
4999חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה19/07/2004
קבלת תכנית08/06/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200400719/07/2004