.

תוכנית בר/ 152/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: בר/ 152/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד משטח מגורים למגורים מיוחד.
ב. קביעת זכויות בניה באזור מגורים מיוחד.
ג. קביעת זכויות למסחר, אחסנה ושיווק מסחרי בשטח
מבני-משק ציבורי ושטח בניני ציבור.
ד. הקטנת קוי בנין לדרך מס' 42 מ-35 מ' ל-10 מ'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגן רוהבית חנן

תיאור המיקום:
ישוב: בית חנן

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3740חלק19-20
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה19/10/2004
קבלת תכנית24/10/1993
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200401119/10/2004