.

תוכנית בר/ 152/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: בר/ 152/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים בנחלה
מפוצלת.
2.יצירת נחלה מפוצלת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגן רוהבית חנן

תיאור המיקום:
ישוב: בית חנן
גוש 3740 חלקה 33 (מגרש 334 חלקי).

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3739חלק114
3740חלק33
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 152תכנית מתאר לישוב בית חנן כהוראת ס' 63 לחוק התכנון והבניה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות03/06/2009תאריך פרסום: 03/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5960. שנה עברית: התשסט .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו09/03/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות07/05/2000
פרסום להפקדה ברשומות09/02/2000תאריך פרסום: 09/02/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4853. עמוד: 2600. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים04/02/2000תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/02/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/12/1999
החלטה בדיון בהפקדה14/06/1999
קבלת תכנית27/04/1999
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית