.

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 148/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: .
מספר: הצ/ 5/ 1/ 148/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת יעוד אזורים :מלאכה, מסחרי, ש.צ.פ.
2. ביטול דרכים ריימות וקביעת תואי לחדשות והפקעות
להרחבת דרכים קיימות.
3. איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת בעלים לפי טבלת ההקצאות
4. קביעת מבנה לשימור בש.צ.פ. - אתר לאומי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
ישוב: תל מונד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7791חלק1-15
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה17/07/2007
קבלת תכנית17/12/1990
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200700617/07/2007